Chan Quan Kung Fu má za cieľ študovať, chrániť a odovzdávať techniky, filozofiu a etiku šaolinských mníchov bojovníkov a kultúru tradičného čínskeho umenia.


Cvičenie ChanWuYi je tradícii Shaolinu ústredné. Je to spôsob života, v ktorom sú srdce, telo a čchi navzájom v úplnej harmónii a v harmónii s prírodou. Princípy budhizmu sú zachovávané, ale prax nie je budhistická: je to cvičenie, ktoré bolo vyvinuté mníchmi v Shaolinskom kláštore v Číne počas tisíc rokov.


Prvky Chan, Wu a Yi by vždy mali fungovať ako jeden „celok“ – nemôžu byť rozdelené na jednotlivé časti. Avšak k pochopeniu ChanWuYi je užitočné sa spočiatku pozrieť na každú časť oddelene.


Chan je trénovanie spirituálneho srdca, aby bolo súcitné, pokojné, mierumilovné a vedomé v každodennom živote. Študent by mal nasledovať cestu Budhu; mať dobrosrdečné srdce; neustále sledovať svoje chyby; byť šťastný pri pomáhaní druhým; cítiť bolesť druhých ako svoju vlastnú; pomáhať im čeliť svojim prekážkam a žiť šťastne; byť si ustavične vedomý lásky v okolitom svete.


Wu je prirodzený pohyb vonkajšieho tela – čo poznáme ako Kung Fu – ktorý je zameraný na vytváranie zdravého tela a silnej čchi. Pochopenie a ovládnutie Chan-u je nevyhnutný základ, z ktorého vychádza cvičenie týchto pohybov, pretože na to, aby boli uvoľnené, plynulé a prirodzené musia vychádzať zo súcitného, mierumilovného srdca. Napríklad, skúšať cvičiť Wu z pozície hnevu je nebezpečné ako pre študenta, tak pre ľudí okolo neho.
Študent by sa mal naučiť spôsoby, ako sa hýbať prirodzene stálym cvikom, až pokiaľ si ich neosvojí. To vyžaduje čas.
Wu zahŕňa niekoľko teoretických koncepcií o pohyboch, ktoré si študent najprv musí uvedomiť, ale len čo si ich osvojí, stanú sa spontánnymi a automatickými.


Yi je praktika vytvárania zdravia a sily vo vnútorných orgánoch. Yi má dva aspekty: udržovanie samého seba zdravým a odovzdávanie tohto ponímania ostatným, aby aj oni mohli byť zdraví.
Na to, aby sme sa udržali zdravými, musíme poznať vzťahy medzi vnútornými orgánmi a meridiánmi, cez ktoré životná energia – čchi – cirkuluje a pozdĺž ktorých sú rozmiestnené akupunktúrne body.
Mala by byť chápaná dôležitosť čchi. Čchi zahrňuje dve veci: vrodenú čchi nájdenú v obličkách a získanú energiu, ktorá pochádza zo „zŕn“ – čerstvého jedla – zo zeme. Čchi vychádza zo spojenia týchto dvoch zdrojov. Vyvinúť a udržať si energiu čchi vyžaduje neustále intenzívne cvičenie.